Phản hồi của bạn

Hạt Nhựa Trao Đổi ION INDION

220-Na

Hạt Nhựa Trao Đổi ION 

Hay còn gọi là Hạt nhựa làm mềm nước ,có dạng gel là những chất không hoà tan và có chứa các ion có thể dễ dàng trao đổi với các ion khác trong dung dịch phản ứng với nó. Sự trao đổi này không làm biến đổi tính chất vật lý của vật liệu trao đổi ion.

  • Gốc  cation Na+
  • Kích thước hạt: 0.3-1.2 mm
  • Tỷ trọng : 810 g/l
  • pH range : 0-14
  • Hạt dạng hình cầu, màu vàng hổ phách
  • Tái sinh: 1-8% H2SO4;  4-8% HCl or 8-12% NaCl.
  • Tổng dung lượng trao đổi (eq/l): 1,8 
  • Mật độ hạt : 1,22-1,28 g/ml
  • Nhiệt độ tối đa : 140⁰C